Beregning av karbohydrater


De opplysningene som gis på vår hjemmeside og på våre etiketter vedrørende innholdet av karbohydrater i våre produkter, kan virke forvirrende om du ikke får en nærmere forklaring. Det er slik at myndighetene definerer hva som skal inngå i ernæringsdeklareringen. Og de har bestemt at bl.a sukkeralkoholer skal oppgis som en del av karbohydratinnholdet. Dette er normalt korrekt. Men vi har fått dispensasjon for å benytte et sukkeralkohol som i kroppen kan likestilles med fiber. Bl.a betyr det at det ikke påvirker kroppens blodsukker. For at du som kunde skal kunne danne deg et korrekt bilde av hvilken mengde karbohydrater som inngår i våre produkter, og som samtidig påvirker blodsukkeret (som jo er et viktig parameter når du benytter en lavkarbodiett) har vi for alle produkter oppgitt hvor mye karbohydrater som påvirker blodsukkeret. Den oppgitte mengden gjelder for hele retten når det gjelder ferdigretter, mens for brød, kakemikser og andre produkter der kundene selv velger mengde er mengdene karbohydrater oppgitt pr 100 g. Denne informasjonen kommer i tillegg til den lovpålagte deklareringen og kan avvike vesentlig fra denne. Så husk: Du skal kunne regne inn mengde karbohydrater som påvirker blodsukkeret når du skal beregne dagsinntaket av karbohydrater. Velger du ferdig diettpakker unngår du slike beregninger da det allerede er tatt hensyn til ved sammensetningen av pakkene.

Litt om sukkeralkoholer

Sukkeralkoholer er det søtstoffet som blir benyttet i de fleste lavkarbosjokolader og som erstatter vanlig sukker. Sukkeralkoholer lages av frukt og planter og er derfor et helt naturlig søtningsmiddel. Alle sukkeralkoholer slutter på ”tol”, og det finnes mange av dem. De mest benyttede er Maltitol, Xylitol og Sorbitol. NSfRE benytter Erythritol i sine produkter. Erythritol er det siste sukkeralkoholet som har kommet på markedet.

Sukkeralkoholer skaper ofte forvirring hos de som forsøker å følge et lavkarbokosthold og som derfor er nøye med å lese næringsdeklarasjonen på alle varer.

På sjokolader søtet med sukkeralkoholer, oppgis ofte hvor mange karbohydrater som påvirker blodsukkeret. På retter produsert av NSfRE oppgis dette alltid. Dette tallet er som regel et helt annet en den mengden karbohydrater som er oppgitt på næringsdeklarasjonen. Hvordan henger så det sammen?

For det første opptas sukkeralkoholer så sakte i blodet at de normalt ikke gir noen blodsukkerstigning. Det betyr at de heller ikke gir noen stigning i insulinproduksjonen, noe som er det viktigste – spesielt når overvektige skal vurdere et søtstoff.

I tillegg er det slik at kun 25 % av den totale mengde karbohydrater(fra sukkeralkoholer), blir opptatt i blodet. De øvrige 75 % benyttes ikke til energi og omdannes derfor heller ikke til blodsukker.

For personer som vil være i ketose er det her to forskjellige forhold som det er viktig å ta hensyn til:

1. Sukkeralkoholer tas så sakte opp i kroppen at de ikke gir noen blodsukkerstigning, og dermed heller ingen stigning i insulinnivået

2. Allikevel - 25 % av karbohydratmengden tas tross alt opp i blodet (selv om det skjer så sakte at det ikke gir noen blodsukkerstigning) og må derfor regnes inn i den daglige ”karbohydratkvoten”

Men også her finnes det unntak:
- Erythritol (som benyttes av NSfRE) er et sukkeralkohol som ikke tas opp i kroppen. Det vil derfor - uansett mengde, ikke omdannes til blodsukker, ikke gi noen stigning i blodsukkeret, og skal naturlig nok heller ikke regnes med i dagens ”karbohydratkvote”.

Erythritol kan kjøpes direkte fra NSfRE og selges under navnet ”Slankesukker”. Det kan også kjøpes som melis og selges da under navnet ”Slankemelis”. Erythritol ser ut som vanlig sukker eller vanlig melis og brukes på samme måte, men er litt mindre søtt enn vanlig sukker/melis.

SENTER FOR ERNÆRINGSMEDISIN AS
Industriveien 20, 2020 Skedsmokorset. Orgnr 998 735 122
E-Post : trude.slanking@gmail.com
"Det trygge alternativ"
Del på FaceBook